Daar ga ik voor * Mes objectifs

 WAAR STA IK VOOR ?

                                             &        WAAR GA IK VOOR ?

Beste burgers en inwoners van Bever,

Als geboren en getogen inwoner van Bever wil ik u met veel enthousiasme al groeten uit ons mooi gehucht Bloemendael.

Samen met mijn vrouw en kinderen woon ik op nummer 7. In mijn directe omgeving kan u genieten van een prachtig stukje ongerepte natuur.

 

Beroepshalve ben ik werkzaam als leraar mechanica en informatica 3de graad TSO aan het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geraardsbergen waar ik eveneens de pedagogische coördinatie en het beheer van ons digitaal platform voor mijn rekening neem.

Een boeiende uitdaging waar ik me graag met hart en ziel voor inzet.

Binnen het verenigingsleven in Bever stel ik mijn informaticakennis ten behoeve van onze bevolking. Het is dan telkens weer een succesbeleving voor iedere deelnemer en ook voor mezelf na afloop van de computerlessen.

 • Ik wil me inzetten voor elke inwoner van Bever, met extra aandacht voor zij die het moeilijk hebben.

 • Ik ga ook voor een gemeente die vooruitziet met aandacht voor diversiteit op alle vlakken.

 • Ik wil streven naar een gezond evenwicht binnen de bevoegdheden van de gemeente.

 • In overleg met comités, & de adviesraden wil ik mensen op een correcte manier informeren.

 • Via activiteiten en dialoog wil ik onze jeugd motiveren.

 • Nieuwe perspectieven mogelijk maken, werken aan sociaal engagement en zeker bijzondere aandacht voor onze senioren.

 WieWie ben ik * Qui suis-je

 

 Patrick Capiau,

PWA- voorzitter

OCMW-raadslid,

Raad van beheer Welzijnskoepel,

Lid van gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland

Lid van regionaal overleg ouderenadviesraden,

Lid VVSG

 

 

 

  

   JE ME PRESENTE

                                        &    MES OBJECTIVES SONT...

Chers concitoyens,

Avec beaucoup d'enthousiasme je vous dis bonjour. Biévènois depuis ma naissance et résidant à Bloemendael, un hameau situé dans la merveilleuse nature.

Avec ma femme et mes enfants j'habite au numéro 7.

Dans ma vie professionnelle je donne cours en mécanique et informatique à l'Institut St-Joseph de Grammont en 3ème degré Technique.

Ceci n'est qu'une partie  de mes activités. Mes autres activités sont primo coordinateur pédagogique et secundo gérer la plateforme digitale de l'école. C'est un vrai "challenge" pour moi.

Dans la vie culturelle et sociale à Biévène je suis actif dans les associations pour donner des cours d’informatique. C’est un plaisir de voir comment les participants deviennent des experts en peu de temps.

 

 • Je m'engage à aider tous les citoyens de Biévène,  en particulier les familles qui ont des difficultés dans la vie.

 • Je m'engage pour une commune prévoyante avec l'accent sur la diversité en général.

 • Un bon équilibre dans les attributions de la commune est primordial.

 • Je veux informer les citoyens d'une façon transparente en collaboration avec les comités et les conseils consultatifs.

 • Je veux motiver les jeunes à dialoguer en faisant des activités.

 • Mon but est de créer de nouvelles perspectives concernant des emplois et la vie sociale avec beaucoup d’attention pour nos séniors.

Patrick Capiau